Tuổi Kết Hôn 2018

Xem tuổi kết hôn cho nữ sinh năm 1990 (Canh Ngọ)

Năm sinh của bạn Thông tin chung 1990 Năm : Canh Ngọ Mệnh : Lộ Bàng Thổ Cung : Cấn Niên mệnh năm sinh: Thổ

Xem tuổi kết hôn cho nam và nữ sinh năm 1996 (Bính Tý)

Năm sinh của bạn Thông tin chung 1996 Năm : Bính Tý Mệnh : Giang Hạ Thủy Cung : Tốn Niên mệnh năm sinh: Mộc

Xem tuổi kết hôn cho nữ sinh năm 1995 (Ất Hợi)

Năm sinh của bạn Thông tin chung 1995 Năm : Ất Hợi Mệnh : Sơn Đầu Hỏa Cung : Khảm Niên mệnh năm sinh: Thủy

Xem tuổi kết hôn cho nam sinh năm 1995 (Ất Hợi)

Năm sinh của bạn Thông tin chung 1995 Năm : Ất Hợi Mệnh : Sơn Đầu Hỏa Cung : Khôn Niên mệnh năm sinh: Thổ

Xem uổi kết hôn cho nữ sinh năm 1994 (Giáp Tuất)

Năm sinh của bạn Thông tin chung 1994 Năm : Giáp Tuất Mệnh : Sơn Đầu Hỏa Cung : Ly Niên mệnh năm sinh: Hỏa

Xem tuổi kết hôn cho nam sinh năm 1994 (Giáp Tuất)

Năm sinh của bạn Thông tin chung 1994 Năm : Giáp Tuất Mệnh : Sơn Đầu Hỏa Cung : Càn Niên mệnh năm sinh: Kim

Xem tuổi kết hôn cho nữ sinh năm 1993 (Quý Dậu)

Năm sinh của bạn Thông tin chung 1993 Năm : Quý Dậu Mệnh : Kiếm Phong Kim Cung : Cấn Niên mệnh năm sinh: Thổ

Xem tuổi kết hôn cho nam sinh năm 1993 (Quý Dậu)

Năm sinh của bạn Thông tin chung 1993 Năm : Quý Dậu Mệnh : Kiếm Phong Kim Cung : Đoài Niên mệnh năm sinh: Kim

Xem tuổi kết hôn cho nữ sinh năm 1992 (Nhâm Thân)

Năm sinh của bạn Thông tin chung 1992 Năm : Nhâm Thân Mệnh : Kiếm Phong Kim Cung : Đoài Những tuổi nam (màu xanh)

Xem tuổi kết hôn cho nam sinh năm 1992 (Nhâm Thân)

Năm sinh của bạn Thông tin chung 1992 Năm : Nhâm Thân Mệnh : Kiếm Phong Kim Cung : Cấn Niên mệnh năm sinh: Thổ

Xem tuổi kết hôn cho nữ sinh năm 1991(Tân Mùi)

Năm sinh của bạn Thông tin chung 1991 Năm : Tân Mùi Mệnh : Lộ Bàng Thổ Cung : Càn Niên mệnh năm sinh: Kim

Xem tuổi kết hôn cho nam sinh năm 1991 (Tân Mùi)

Năm sinh của bạn Thông tin chung 1991 Năm : Tân Mùi Mệnh : Lộ Bàng Thổ Cung : Ly Niên mệnh năm sinh: Hỏa

Xem tuổi kết hôn cho nam sinh năm 1990 (Canh Ngọ)

Năm sinh của bạn Thông tin chung 1990 Năm : Canh Ngọ Mệnh : Lộ Bàng Thổ Cung : Khảm Niên mệnh năm sinh: Thủy