Bói Chỉ Tay 2018

Lá số tử vi của các gò ở trong lòng bàn tay

Gò Kim tinh nằm ở đốt xương thứ ba của ngón cái, nơi cơ thịt khá phát triển. Gò này là đại diện cho sự

Xem bói qua 9 đường vân tay nhiều tiền nhiều của

Vân Tài vận chính là đường vân nằm ngay dưới ngón tay đeo nhẫn kéo dài theo phương thẳng đứng xuống phía lòng bàn tay.

Xem bói nhân duyên chuẩn xác qua lòng bàn tay

Số lượng đường nhân khí không cố định, có người có 1 đướng, có người nhiều hơn 2 hoặc 3 đường. Xem bói nhân duyên

Xem chỉ tay của những người khó có thể thành công

Xem chỉ tay của người khó thành công, Nếu cả bốn đường này rối ren, phân thành nhiều nhánh nhỏ là dấu hiệu cho thấy

Xem bói các dấu hiệu thừa hưởng gia tài ở trên bàn tay

Đường thẳng từ gò Thái Âm lên gặp ngôi sao ở gò mộc tinh: Dấu hiệu được thừa hưởng gia tài lớn do kết hôn

Dấu hiệu về sự không chung thủy của bạn đời trên bàn tay

Dấu hiệu về sự không chung thủy trên bàn tay, Nếu người bạn đời không chung thủy, điều đó có nghĩa là bạn không có

Xem bói về các đường con cái ở trên bàn tay

Nắm bàn tay lại, khi đó có thể nhìn thấy đường vân ngang dài ngắn, thô mịn, nông sâu khác nhau ở phía ngoài gò